Audi मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.9 TDI (105 hp) S-Tronic 2006 2008 Audi A3 Sportback (8PA) 2006 – 1.9 TDI (105 hp) S-Tronic
2.0 TDI (170 hp) 2006 2008 Audi A3 Sportback (8PA) 2006 – 2.0 TDI (170 hp)
2.0 TDI (170 hp) S-Tronic 2006 2008 Audi A3 Sportback (8PA) 2006 – 2.0 TDI (170 hp) S-Tronic
1.4 TFSI (125 hp) 2007 2008 Audi A3 Sportback (8PA) 2007 – 1.4 TFSI (125 hp)
1.8 TFSI (160 hp) S-Tronic 2007 2008 Audi A3 Sportback (8PA) 2007 – 1.8 TFSI (160 hp) S-Tronic
1.8 TFSI (160 hp) 2007 2008 Audi A3 Sportback (8PA) 2007 – 1.8 TFSI (160 hp)
1.6 (102 hp) 2008 2010 Audi A3 Sportback (8PA, facelift 2008) 2008 – 1.6 (102 hp)
3.2 V6 (250 hp) quattro S tronic 2008 2009 Audi A3 Sportback (8PA, facelift 2008) 2008 – 3.2 V6 (250 hp) quattro S tronic
2.0 TFSI (200 hp) S tronic 2008 2013 Audi A3 Sportback (8PA, facelift 2008) 2008 – 2.0 TFSI (200 hp) S tronic
2.0 TFSI (200 hp) quattro S tronic 2008 2013 Audi A3 Sportback (8PA, facelift 2008) 2008 – 2.0 TFSI (200 hp) quattro S tronic
2.0 TFSI (200 hp) 2008 2013 Audi A3 Sportback (8PA, facelift 2008) 2008 – 2.0 TFSI (200 hp)
2.0 TDI (170 hp) quattro DPF 2008 2012 Audi A3 Sportback (8PA, facelift 2008) 2008 – 2.0 TDI (170 hp) quattro DPF
2.0 TDI (140 hp) S tronic DPF 2008 2013 Audi A3 Sportback (8PA, facelift 2008) 2008 – 2.0 TDI (140 hp) S tronic DPF
2.0 TDI (140 hp) DPF 2008 2013 Audi A3 Sportback (8PA, facelift 2008) 2008 – 2.0 TDI (140 hp) DPF
1.9 TDI (105 hp) DPF 2008 2009 Audi A3 Sportback (8PA, facelift 2008) 2008 – 1.9 TDI (105 hp) DPF
2.0 TDI (170 hp) DPF 2008 2012 Audi A3 Sportback (8PA, facelift 2008) 2008 – 2.0 TDI (170 hp) DPF
2.0 TDI (140 hp) quattro DPF 2008 2013 Audi A3 Sportback (8PA, facelift 2008) 2008 – 2.0 TDI (140 hp) quattro DPF
2.0 TDI (170 hp) DPF S tronic 2009 2012 Audi A3 Sportback (8PA, facelift 2008) 2009 – 2.0 TDI (170 hp) DPF S tronic
1.6 TDI (105 hp) DPF start/stop 2009 2012 Audi A3 Sportback (8PA, facelift 2008) 2009 – 1.6 TDI (105 hp) DPF start/stop
1.6 TDI (90 hp) DPF 2009 2012 Audi A3 Sportback (8PA, facelift 2008) 2009 – 1.6 TDI (90 hp) DPF
Next Page »
#शीर्षमा फिर्ता