Bitter मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
4.0 i (272 hp) 1991 Bitter Type 3 Cabriolet 1991 – 4.0 i (272 hp)
3.0 i (204 hp) 1991 Bitter Type 3 Cabriolet 1991 – 3.0 i (204 hp)
#शीर्षमा फिर्ता