BS4 मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.6 (100 hp) 2008 Brilliance BS4 2008 – 1.6 (100 hp)
#शीर्षमा फिर्ता