BS6 मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
2.0 (122 hp) 2008 Brilliance BS6 2008 – 2.0 (122 hp)
#शीर्षमा फिर्ता