M1 मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
2.4 (136 hp) 2005 Brilliance M1(Zhonghua) 2005 – 2.4 (136 hp)
2.0 (129 hp) 2005 Brilliance M1(Zhonghua) 2005 – 2.0 (129 hp)
#शीर्षमा फिर्ता