Bufori मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
2.7 i (172 hp) 2004 Bufori La Joya 2004 – 2.7 i (172 hp)
#शीर्षमा फिर्ता