Carbodies मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
2.7 D (79 hp) 1989 1995 Carbodies Taxi 1989 – 2.7 D (79 hp)
2.5 D (68 hp) 1982 1995 Carbodies Taxi 1982 – 2.5 D (68 hp)
2.3 D (61 hp) 1982 1995 Carbodies Taxi 1982 – 2.3 D (61 hp)
#शीर्षमा फिर्ता