Caterham 21 मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.8 i 16V U347WC (153 hp) 1994 Caterham 21 1994 – 1.8 i 16V U347WC (153 hp)
#शीर्षमा फिर्ता