Dallas मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.8 D (58 hp) 1994 Dallas FUN 1994 – 1.8 D (58 hp)
1.4 i (75 hp) 1994 Dallas FUN 1994 – 1.4 i (75 hp)
#शीर्षमा फिर्ता