Vallelunga मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1500 (135 hp) 1964 De Tomaso Vallelunga 1964 – 1500 (135 hp)
#शीर्षमा फिर्ता