DS मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
2.0 BlueHDi (180 hp) Automatic 2017 DS 7 Crossback 2017 – 2.0 BlueHDi (180 hp) Automatic
1.6 THP (225 hp) Automatic 2017 DS 7 Crossback 2017 – 1.6 THP (225 hp) Automatic
Performance 1.6 THP (208 hp) Stop&Start 2016 DS 3 Cabrio 2016 – Performance 1.6 THP (208 hp) Stop&Start
1.6 BlueHDi (99 hp) Stop&Start Drive Efficiency 2016 DS 3 2016 – 1.6 BlueHDi (99 hp) Stop&Start Drive Efficiency
2.0 BlueHDi (180 hp) Stop&Start Automatic 2015 DS 4 Crossback 2015 – 2.0 BlueHDi (180 hp) Stop&Start Automatic
2.0 BlueHDi (150 hp) Stop&Start 2015 DS 4 2015 – 2.0 BlueHDi (150 hp) Stop&Start
2.0 BlueHDi (150 hp) Stop&Start 2015 DS 4 Crossback 2015 – 2.0 BlueHDi (150 hp) Stop&Start
1.6 BlueHDi (120 hp) Stop&Start Automatic 2015 DS 4 2015 – 1.6 BlueHDi (120 hp) Stop&Start Automatic
2.0 BlueHDi (180 hp) Stop&Start Automatic 2015 DS 5 2015 – 2.0 BlueHDi (180 hp) Stop&Start Automatic
1.6 BlueHDi (120 hp) Stop&Start Automatic 2015 DS 4 Crossback 2015 – 1.6 BlueHDi (120 hp) Stop&Start Automatic
1.6 THP (210 hp) Stop&Start 2015 DS 4 2015 – 1.6 THP (210 hp) Stop&Start
1.6 BlueHDi (120 hp) Stop&Start Automatic 2015 DS 5 2015 – 1.6 BlueHDi (120 hp) Stop&Start Automatic
1.6 BlueHDi (120 hp) Stop&Start 2015 DS 4 Crossback 2015 – 1.6 BlueHDi (120 hp) Stop&Start
1.6 THP (165 hp) Stop&Start Automatic 2015 DS 4 2015 – 1.6 THP (165 hp) Stop&Start Automatic
1.2 PureTech (130 hp) Stop&Start 2016 DS 3 Cabrio 2016 – 1.2 PureTech (130 hp) Stop&Start
1.6 BlueHDi (120 hp) Stop&Start 2015 DS 5 2015 – 1.6 BlueHDi (120 hp) Stop&Start
1.6 THP (165 hp) Stop&Start Automatic 2015 DS 4 Crossback 2015 – 1.6 THP (165 hp) Stop&Start Automatic
1.2 PureTech (130 hp) Stop&Start 2015 DS 4 2015 – 1.2 PureTech (130 hp) Stop&Start
1.2 PureTech (82 hp) 2016 DS 3 Cabrio 2016 – 1.2 PureTech (82 hp)
1.6 BlueHDi (120 hp) Start&Stop 2016 DS 3 2016 – 1.6 BlueHDi (120 hp) Start&Stop
Next Page »
#शीर्षमा फिर्ता