Fuqi मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
3.2 D (136 hp) 2007 Fuqi 6500 (Land King) 2007 – 3.2 D (136 hp)
3.0 V6 (160 hp) 2007 Fuqi 6500 (Land King) 2007 – 3.0 V6 (160 hp)
#शीर्षमा फिर्ता