Geo Prizm मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.8 16V (115 hp) LSi 1991 1997 Geo Prizm 1991 – 1.8 16V (115 hp) LSi
1.6 16V (106 hp) 1991 1997 Geo Prizm 1991 – 1.6 16V (106 hp)
#शीर्षमा फिर्ता