Iveco मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
3.0 HPT (176 hp) 2008 Iveco Massif 4×4 2008 – 3.0 HPT (176 hp)
3.0 HPT (146 hp) 2008 Iveco Massif 4×4 2008 – 3.0 HPT (146 hp)
#शीर्षमा फिर्ता