Izh 412 मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.5 (75 hp) 1967 1982 Izh 412 1967 – 1.5 (75 hp)
#शीर्षमा फिर्ता