JAC मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
2.4 (130 hp)4X4 2007 JAC Rein 2007 – 2.4 (130 hp)4X4
2.0 (128) 2007 JAC Rein 2007 – 2.0 (128)
2.4 (136 hp) 2006 2011 JAC Refine 2006 – 2.4 (136 hp)
#शीर्षमा फिर्ता