KTM मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
R 2.0 (240 hp) 2007 2016 KTM X-Bow 2007 – R 2.0 (240 hp)
#शीर्षमा फिर्ता