Landwind मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
2.8D 4WD (84 hp) 2003 Landwind SUV 2003 – 2.8D 4WD (84 hp)
2.4i 4WD (125 hp) 2003 Landwind SUV 2003 – 2.4i 4WD (125 hp)
#शीर्षमा फिर्ता