Maruti 1000 मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.0 (46 hp) 1990 2000 Maruti 1000 1990 – 1.0 (46 hp)
#शीर्षमा फिर्ता