Mitsubishi मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
2.4 (168 hp) AWD CVT 2016 Mitsubishi Lancer X (facelift 2016) 2016 – 2.4 (168 hp) AWD CVT
1.8 Di-D (150 hp) 2012 Mitsubishi ASX (facelift 2012) 2012 – 1.8 Di-D (150 hp)
2.4 (168 hp) CVT 2016 Mitsubishi Lancer X (facelift 2016) 2016 – 2.4 (168 hp) CVT
1.8 (140 hp) CVT 2012 Mitsubishi ASX (facelift 2012) 2012 – 1.8 (140 hp) CVT
2.4 (168 hp) 2016 Mitsubishi Lancer X (facelift 2016) 2016 – 2.4 (168 hp)
1.8 Di-D (150 hp) AWD 2012 Mitsubishi ASX (facelift 2012) 2012 – 1.8 Di-D (150 hp) AWD
2.2 Di-D (150 hp) AWD Automatic 2016 Mitsubishi ASX (facelift 2016) 2016 – 2.2 Di-D (150 hp) AWD Automatic
2.0 (148 hp) 2016 Mitsubishi Lancer X (facelift 2016) 2016 – 2.0 (148 hp)
1.6 (117 hp) 2016 Mitsubishi Lancer Sportback X (facelift 2016) 2016 – 1.6 (117 hp)
2.0 (150 hp) AWD CVT 2012 Mitsubishi ASX (facelift 2012) 2012 – 2.0 (150 hp) AWD CVT
1.6 Di-D (114 hp) 2016 Mitsubishi ASX (facelift 2016) 2016 – 1.6 Di-D (114 hp)
2.0 (150 hp) 2012 Mitsubishi ASX (facelift 2012) 2012 – 2.0 (150 hp)
1.6 (117 hp) 2016 Mitsubishi ASX (facelift 2016) 2016 – 1.6 (117 hp)
2.0 (150 hp) AWD 2012 Mitsubishi ASX (facelift 2012) 2012 – 2.0 (150 hp) AWD
1.6 Di-D (114 hp) AWD 2016 Mitsubishi ASX (facelift 2016) 2016 – 1.6 Di-D (114 hp) AWD
2.0 (148 hp) CVT 2016 Mitsubishi Lancer X (facelift 2016) 2016 – 2.0 (148 hp) CVT
1.8 (140 hp) CVT 2016 Mitsubishi Lancer Sportback X (facelift 2016) 2016 – 1.8 (140 hp) CVT
2.4 GDI (150 hp) Automatic 1999 2002 Mitsubishi Galant VIII 1999 – 2.4 GDI (150 hp) Automatic
1.8i (150 hp) Automatic 1996 1998 Mitsubishi Galant VIII 1996 – 1.8i (150 hp) Automatic
2.0 i 16V (139 hp) Automatic 1999 Mitsubishi Santamo 1999 – 2.0 i 16V (139 hp) Automatic
Next Page »
#शीर्षमा फिर्ता