3 Wheeler मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
2.0 V2 (82 hp) 2012 Morgan 3 Wheeler 2012 – 2.0 V2 (82 hp)
#शीर्षमा फिर्ता