4/4 मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.6 (112 hp) 2009 Morgan 4/4 1.6 2009 – 1.6 (112 hp)
1.8 16V (111 hp) 2006 2009 Morgan 4/4 1800 2006 – 1.8 16V (111 hp)
#शीर्षमा फिर्ता