Morgan Plus Eight 1996 – 4.6 (223 hp)

Morgan Plus Eight 1996 – 4.6 (223 hp)
BrandMorgan
ModelPlus Eight
GenerationPlus Eight
ईन्जिन4.6 (223 hp)
शक्ति223 hp
उत्पादनमा राख्ने वर्ष1996
उत्पादन रोक्ने बर्ष2000
ईन्धन प्रकारPetrol (Gasoline)
Morgan Plus Eight 1996 – 4.6 (223 hp)

समान कारहरू

#शीर्षमा फिर्ता