Morgan Roadster मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
3.7 V6 (280 hp) 2004 Morgan Roadster 2004 – 3.7 V6 (280 hp)
#शीर्षमा फिर्ता