AM4 मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.8 (90 hp) 1990 1995 Puma AM4 1990 – 1.8 (90 hp)
#शीर्षमा फिर्ता