AMV मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
4.1 (122 hp) 1992 1995 Puma AMV 1992 – 4.1 (122 hp)
#शीर्षमा फिर्ता