Reliant मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.8 i Turbo (135 hp) 1986 1992 Reliant Scimitar Sabre 1986 – 1.8 i Turbo (135 hp)
1.4 (75 hp) 1984 1992 Reliant Scimitar Sabre 1984 – 1.4 (75 hp)
#शीर्षमा फिर्ता