Saleen मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
7.0 i V8 (558 hp) 2000 2004 Saleen S7 2000 – 7.0 i V8 (558 hp)
7.0 i V8 (558 hp) 2005 2006 Saleen S7 Twin Turbo 2005 – 7.0 i V8 (558 hp)
#शीर्षमा फिर्ता