ShuangHuan मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
2.4 (125hp) 2006 ShuangHuan Sceo 2006 – 2.4 (125hp)
#शीर्षमा फिर्ता