Skoda मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.6 TDI (116 hp) 2017 Skoda Rapid Spaceback (facelift 2017) 2017 – 1.6 TDI (116 hp)
1.4 TDI (90 hp) 2017 Skoda Rapid Spaceback (facelift 2017) 2017 – 1.4 TDI (90 hp)
1.6 TDI (116 hp) 2017 Skoda Rapid (facelift 2017) 2017 – 1.6 TDI (116 hp)
1.4 TDI (90 hp) 2017 Skoda Rapid (facelift 2017) 2017 – 1.4 TDI (90 hp)
1.0 TSI (110 hp) 2017 Skoda Rapid Spaceback (facelift 2017) 2017 – 1.0 TSI (110 hp)
1.4 TDI (90 hp) Automatic 2017 Skoda Rapid (facelift 2017) 2017 – 1.4 TDI (90 hp) Automatic
1.4 TSI (125 hp) Automatic 2017 Skoda Rapid Spaceback (facelift 2017) 2017 – 1.4 TSI (125 hp) Automatic
1.0 TSI (95 hp) Automatic 2017 Skoda Rapid (facelift 2017) 2017 – 1.0 TSI (95 hp) Automatic
1.0 TSI (95 hp) Automatic 2017 Skoda Rapid Spaceback (facelift 2017) 2017 – 1.0 TSI (95 hp) Automatic
1.0 TSI (110 hp) 2017 Skoda Rapid (facelift 2017) 2017 – 1.0 TSI (110 hp)
RS 2.0 TSI (245 hp) 2017 Skoda Octavia III (facelift 2016) 2017 – RS 2.0 TSI (245 hp)
1.4 TDI (90 hp) Automatic 2017 Skoda Rapid Spaceback (facelift 2017) 2017 – 1.4 TDI (90 hp) Automatic
1.0 TSI (95 hp) 2017 Skoda Rapid Spaceback (facelift 2017) 2017 – 1.0 TSI (95 hp)
1.0 TSI (95 hp) 2017 Skoda Rapid (facelift 2017) 2017 – 1.0 TSI (95 hp)
RS 2.0 TSI (245 hp) Automatic 2017 Skoda Octavia III (facelift 2016) 2017 – RS 2.0 TSI (245 hp) Automatic
1.4 TSI (125 hp) Automatic 2017 Skoda Rapid (facelift 2017) 2017 – 1.4 TSI (125 hp) Automatic
1.6 (102 hp) Automatic 2001 Skoda Octavia I Tour 2001 – 1.6 (102 hp) Automatic
1.9 TDI (90 hp) Automatic 1998 2004 Skoda Octavia I Combi Tour 1998 – 1.9 TDI (90 hp) Automatic
1.6 i 16V FSI (115 hp) Automatic 2004 2008 Skoda Octavia II 2004 – 1.6 i 16V FSI (115 hp) Automatic
1.6 (101 hp) Automatic 1997 Skoda Octavia I Tour 1997 – 1.6 (101 hp) Automatic
Next Page »
#शीर्षमा फिर्ता