Soueast मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.6 i 16V (100 hp) 2005 Soueast Lioncel 2005 – 1.6 i 16V (100 hp)
#शीर्षमा फिर्ता