Tianma मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
2.7 TD (94 hp) 2005 Tianma Century 2005 – 2.7 TD (94 hp)
2.4 (125 hp) 2005 Tianma Century 2005 – 2.4 (125 hp)
#शीर्षमा फिर्ता