Tianye मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
2.2i 4WD (103 hp) 2001 Tianye Admiral 2001 – 2.2i 4WD (103 hp)
#शीर्षमा फिर्ता