VW-Porsche 914 1972 – 2.0 (100 hp)

VW-Porsche 914 1972 – 2.0 (100 hp)
BrandVW-Porsche
Model914
Generation914
ईन्जिन2.0 (100 hp)
शक्ति100 hp
उत्पादनमा राख्ने वर्ष1972
उत्पादन रोक्ने बर्ष1975
ईन्धन प्रकारPetrol (Gasoline)
VW-Porsche 914 1972 – 2.0 (100 hp)VW-Porsche 914 1972 – 2.0 (100 hp)VW-Porsche 914 1972 – 2.0 (100 hp)VW-Porsche 914 1972 – 2.0 (100 hp)

समान कारहरू

#शीर्षमा फिर्ता