VW-Porsche 914 1973 – 1.8 (86 hp)

VW-Porsche 914 1973 – 1.8 (86 hp)
BrandVW-Porsche
Model914
Generation914
ईन्जिन1.8 (86 hp)
शक्ति86 hp
उत्पादनमा राख्ने वर्ष1973
उत्पादन रोक्ने बर्ष1976
ईन्धन प्रकारPetrol (Gasoline)
VW-Porsche 914 1973 – 1.8 (86 hp)VW-Porsche 914 1973 – 1.8 (86 hp)VW-Porsche 914 1973 – 1.8 (86 hp)

समान कारहरू

#शीर्षमा फिर्ता