Zastava 10 मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.2 V8 (60 hp) 2008 Zastava 10 2008 – 1.2 V8 (60 hp)
#शीर्षमा फिर्ता